Kurumsal

Kurumsal

2014 yılında 15181 m2 toplam inşaat alanına 2 bloklu 53 daire ve sosyal alanları ile Mersin , Toroslar Bölgesi’ne yeni bir hava katan Efrenk Vadi projesini Granmer İnşaat ve Efrenk İnşaat adı altında tamamlamıştır.

2015 yılında yeni kurumsal kimliği ile birlikte GM İnşaat Ltd. Şti. olarak inşaat sektöründe yenilikçi, mimarinin estetiği ve teknolojinin konforunu güven içinde yaşatacak benzersiz projeler yaparak ilerleyişine devam etmektedir.

 

GM İnşaat

Müşteri şartlarını ve uygulanabilir yasal ve düzenleyici şartları karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlama becerisini göstermek için,

Çevre boyutları ve risklerin kontrol altında olduğunu göstermek için,

Sistemini sürekli iyileştirilmesi ve uygulanabilir düzenleyici şartlara uyulduğunun müşteriye karşı güvencesinin verilmesi için ve

Süreçlerde dahil olmak üzere, sistemin etkin olarak uygulanması yoluyla müşteri memnuniyetinin arttırılması için,

entegre yönetim sistemini geliştirir ve uygular.

Bu yönetim sistemi TS-EN-ISO 9001, TS-EN-ISO 14001 ve TS 18001 standardlarıyla uyumludur.

 

VİZYON

Sektöründe yaptığı yenilikçi ve özgün projelerle tüm paydaşlarının fayda sağladığı bilinen en iyi firma olmak.

 

MİSYON

*Müşterilerine daha iyi yaşam alanları sunmak,

*Organizasyon yapısı, kalite politikaları, çevre politikaları, iş güvenliği ve çevre politikaları, stratejik planları oluştururken ve güncellemeler yapılırken müşteri odaklı çalışmalar yürütmek,

*Kalite anlayışını tüm çalışma alanlarına yansıtarak ISO 9001, toplam kalite sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirerek firmanın tüm bölümlerinde kaliteli hizmet sunmak,

*İş güvenliği ve sağlığı ile çevre kirliliği için yasal mevzuata uymak ilave olarak çalışanlarını, çözüm ortaklarını ve müşterilerini eğitimler ve sosyal projelerle sürekli iyileştirmek,

 

DEĞERLERİMİZ

Müşteri Odaklılık,

Ekip Çalışması ve Çalışanların Memnuniyeti,

Toplam Kalite Yönetimi,

Çevreye Duyarlılık,

Çalışanların Sağlık ve Güvenliği,

Sürekli İyileştirme,

Çözüm Odaklılık.

Çevre Politikamız

 Yürürlükte bulunan bizim faaliyetlerimizle ilgili tüm çevre mevzuatlarına, idari düzenlemelere ve diğer şartlara uymayı,

 Elektrik, yakıt ve su gibi kaynakların sarfiyatını azaltıcı tedbirleri alıp uygulamayı,

 Faaliyetlerimiz sırasında oluşacak atıklarımızı azaltıcı önlemleri almak, oluşan atıklarımızı tekrar kullanım ve geri kazanımla bertaraf etmeyi,

 Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda çevresel zararları en aza indirecek tedbirleri planlamak ve uygulamayı,

 Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı ve iş ortaklarımızı bilinçlendirmeyi ve bunları sürekli iyileştirerek çevre performansımızı yüksek tutmayı taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 Yürürlükte bulunan bizim faaliyetlerimizle ilgili tüm iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına, idari düzenlemelere ve diğer şartlara uymayı,

 Mesleki hastalıklar ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında tüm riskleri değerlendirip gereken önlemleri almayı,

 Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında yok ederek, sıfır iş kazası ve mesleki hastalığı hedeflemeyi,

 Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek tedbirleri planlayıp uygulamayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı ve iş ortaklarımızı bilinçlendirerek, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımını gelenekleştirmeyi ve bunları sürekli iyileştirerek herkes için daha emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı taahhüt ederiz.

Kalite Politikamız

 Kaliteli ürün ve hizmetleri, ulusal ve uluslararası pazarlara sunma, tüm çalışanlarıyla beraber kalite bilinciyle koşulsuz müşteri memnuniyetine inanan, sürekli iyileştirme çerçevesinde kendini yenileyen Uluslararası boyutta tanınan bir marka olmak.

Kalite Yönetim Sistemi

 GM İnşaat , ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 14001 Çevre Yönetim, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standartlarını temel alarak sistem çalışmalarını entegre olarak bünyesine adapte etmiştir.

 GM İnşaat , kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularıyla ilgili mevcuttaki kritik süreçlerini ve prosedürlerini tespit etmiş, dokümantasyonunu sağlamış ve bu süreçlerin ve prosedürlerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışmaları için etkileşimli bir yönetim sistemi kurmuştur.

Yönetim Taahüdü

GM İnşaat Yönetimi;

 Kalite Politikasıyla ISO 9001 ışığında kalite hedeflerini,

 Çevre Politikasıyla ISO 14001 den yararlanarak oluşturulan çevre hedeflerini,

 İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasıyla OHSAS 18001 standartlarında sağlık ve güvenlik hedeflerini müşteri odaklı düşünerek hazırlamıştır.

 Bu hedeflere ulaşmak için yönetim sorumlu olduğu her türlü kaynağı sağlamayı,

 Gözden geçirme toplantıları ile sürekli iyileştirmeyi,

 Dokümantasyon sistemi ile izlenebilirliği,

 Kalite yönetim şeklinin tüm çalışanları ile uygulayarak ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak eğitimlerle "Entegre Yönetim Sistemi" nin verimli ve başarılı olacağını taahhüt eder.

Şirketlerimiz

1990'lı yıllarda mermercilik sektörüyle işe başlayan firmamız sonraki yıllarda müşteri sayısını arttırmak için ürün gamında çeşitliliğe gitmiş kaliteyi ön plana çıkaran markalarla çalışmaya başlamıştır.Beko bayiliği, mobilya imalatı ve EGEPEN/ DECEUNİNCK markasıyla PVC sektörüne giren firmamız her geçen gün müşteri sayısını arttırmış ve buna paralel olarak müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için firmamız 2006 yılında kurduğu 2. Büyük mermer ve PVC atölyesi ile (3500 m2 ) toplamda 8500 m2 alanı ile kurumsal alt yapısını tamamlamıştır. Son teknolojinin kullanıldığı üretim tesislerinde müşteri odaklı kalite anlayışı ile alt yapı yatırımlarını tamamlamıştır. Özellikle Mersin bölgesinde kaliteli yapılarda aranan bir firma olmuştur.

1990'lı yıllardan itibaren mermer ve granit sektörünün öncülerinden olan GRANMER, yıllardır bu alanda edindiği tecrübe, kaliteli işçilik ve disiplinli kurumsal yapısı ile müşterilerine büyük bir güven vermiştir. Bu tecrübe ve büyük iş gücüyle yeni yatırımlar ve projeler imza atan GRANMER daha da büyüyerek ülkesinin kalkınmasını ve çalışan iş gücünün artmasını amaçlamaktadır.

Yaratıcılığın ve hayalgücünün bir ürünü olan sanatın bilinen ilk örneği 100.000 yıl önceye kadar dayanmaktadır. Sanatı, salt zevk, haz ve güzele duyulan ilgi ve arayışın dışında bireyin gereksinim duyduğu bir kavram olarak görmek gerekmektedir. Hepimizin temel ihtiyacı olan barınma ile neredeyse paralel bir çizgi izleyen sanat, bizim için de aynı birliktelik ve ayrılmaz bir bütünlük ile ele alınarak 2012 yılında ArteStudio’nun temelleri atıldı. Mimarlık ve Yapıyı birlikte ele alan ArteStudio ; fiziki konum, zaman yapım maliyeti ekonomisi, kullanıcı ve fonksiyonel kriterlerin doğru, estetik ve bilimsel şartlar doğrultusunda paralel ele alınması ile sürdürülebilir, çağdaş, çağın teknolojisine uygun, kent ve çevreye duyarlı bir tasarım anlayışını benimsemektedir.